660 332 747 601 779 694

Kafel a kafel to różnica. . . cz.1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Kafel a kafel to różnica…

Szanowni Państwo, rozpoczynamy nową serię artykułów poświęconych tematyce kafli ceramicznych.
Z uwagi na odwieczny problem inwestorów – z jakich kafli wybudować kominek, piec, trzon kuchenny? Postanowiliśmy napisać o tym kilka słów, by być może ułatwić Państwu podjęcie decyzji.
Zacznijmy od tego czym w ogóle są kafle.
Kafel to produkt ceramiczny, wyrabiany z różnych gatunków glin zwykłych z domieszką sproszkowanego marglu i gliny ogniotrwałej. Kafle szamotowe wyrabiane są z gliny ogniotrwałej
z dodatkiem mielonego szamotu. Formowane są ręcznie lub maszynowo. Kaflarnie w znakomitej większości stosują metodę maszynowego formowania kafli. Uformowany kafel poddaje się suszeniu,
a następnie wypalaniu. Kolejnym krokiem jest pokrywanie kafli polewą, po czym wypalane są ponownie. Masa kafla nazywana jest czerepem.
Każdy kafel posiada zewnętrzną płytę, nazywaną licową, (LICO KAFLA) oraz wewnętrzny kołnierz. KOŁNIERZ ma wygięcie, które z wygięciem kafla sąsiedniego tworzy przestrzeń. Przestrzeń tę wypełnia się stosowną zaprawą zduńską/klejem, co pozwala mocno i szczelnie złączyć kafle.
W tym miejscu zatrzymamy się na chwilę, by kilka zdań poświęcić zduńskim metodom łączenia kafli. Metody te dzielimy na tradycyjne i nowoczesne.
Tradycyjnie kafle łączone są stosowną zaprawą zduńską, a wewnętrzną część kafla, obwiedzioną kołnierzem, wypełnia się płytką ceramiczną na zaprawie zduńskiej w celu zwiększenia masy kafla. Otwory w kołnierzu służą do zaczepiania wiązadeł, którymi wzmacnia się połączenie kafli. Kafle po odpowiednim ustawieniu i powiązaniu tworzą powierzchnię pieca zwaną oblicowaniem.
Nowoczesną metodą łączenia kafli jest tak zwana panelizacja kafli, polegająca na wiązaniu konstrukcji kaflowej (obudowy z kafli) stosownymi klejami zduńskimi z zastosowaniem elementów szamotowych. Szerzej o tej metodzie w kolejnych artykułach.

Ze względu na kształt, kafle dzielimy na :
KAFLE ŚRODKOWE – płyta licowa jest jedną płaszczyzną
KAFLE NAROŻNE (potocznie kafle rogowe)- mają dwie płyty licowe nierównej szerokości, tworzące ze sobą kąt prosty.
COKOŁY– kafle służące za podstawę pieca.
KAFLE WIEŃCOWE/STOPKOWE/GZYMS – dzielą się na środkowe i narożne (prawe/lewe) służą do zakończenia oblicowania u góry; użyte u dołu nazywają się stopkami.
ROZETA (korek)- służy do zamykania okrągłego otworu jaki robi się w piecu w celu usuwania sadzy. Rozeta ma okrągłą płytkę zewnętrzną i nieco węższy również okrągły kołnierz.

KWESTIE TECHNICZNE
Każdy kafel przed użyciem powinien zostać sprawdzony przez zduna pod względem jakości jego wykonania. Należy sprawdzić stan czerepu oraz prawidłowość kształtu.