660 332 747 601 779 694

KOMINEK- jaką moc wybrać?

Szanowni Państwo, jednym z dylematów z jakim boryka się Klient zamierzający zakupić wkład kominkowy jest wybór mocy grzewczej.
Co wybrać? Zasadniczo przyjmuje się, że 1kW ogrzewa średnio 25 m3 (1kW na 10m2 zakładając, że wysokość pomieszczenia wynosi 2,5m).
Do obliczenia mocy nominalnej kominka, który będzie dla Państwa odpowiedni należy użyć następującego wzoru:
D=V x G x Dt [W]
Przyjmując, że
D-ubytki ciepła [W]
V-kubatura budynku [m3]
G-współczynnik przenikalności cieplnej [W/◦C/m3]
Dt- różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej [◦C] (40 ◦C)

Wartość współczynnika G:
G=0,75 dla budynków dobrze izolowanych
G=0,90 dla budynków średnio izolowanych
G=1,20 dla budynków o słabej izolacji

Zapotrzebowanie na ciepło (w uproszczeniu):
• w nowym, dobrze izolowanym domu – 30 W/m3,
• w domu izolowanym przy użyciu starych technologii – 40 W/m3,
• w starym domu bez izolacji – 80 W/m3.

Przedstawmy to na następującym przykładzie:
Dom dobrze zaizolowany, o powierzchni 200 m2 oraz wysokości 2,7 m.
V=200m2 x 2,7m= 540m3
D= 540m3 x 0,75 x 40 ◦C = 16 200 W
D= 540m3 x 30 W/m3 = 16 200 W
Wkład kominkowy dla tego domu powinien mieć moc 16 kW.

Odpowiednio dobrana moc kominka ma wpływ na komfort jego użytkowania. Aby jak najdłużej utrzymać czystą szybę podczas palenia, należy podtrzymywać temperaturę w kominku w granicach 500 ◦C. W celu uzyskania takiego efektu trzeba rozłożyć drewno na całej długości paleniska. Im więcej drewna, tym więcej ciepła. W efekcie, jeżeli wybierzemy zbyt dużą moc wkładu, spowodujemy tzw. przegrzanie pomieszczenia. Za mały załadunek w stosunku do mocy wkładu, będzie powodował nadmierne brudzenie się szyby. Gdy z kolei wybierzemy wkład o zbyt małej mocy, będzie on przeciążony, a jego żywotność skrócona. Teraz już wiadomo jak ważny jest dobór odpowiedniej mocy grzewczej wkładu kominkowego. Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią Państwu wybór stosownego wkładu kominkowego. Odpowiednia moc wkładu ma niebagatelne znaczenie w codziennym użytkowaniu kominka.
Służymy pomocą i radą FIRMA ZDUNMAR