img_3259POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Zależy nam na bezpieczeństwie naszych klientów, stąd przykładamy dużą wagę do ochrony, pobierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych zgodnie z prawem, w celu zachowania sfery prywatnej i osobistej. Po to, aby mogli Państwo pewnie korzystać z naszego sklepu internetowego, rygorystycznie przestrzegamy przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
a zwłaszcza ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca (Marcin Głogowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZDUNMAR Marcin Głogowski, siedziba firmy: ul. Piaski nad Rzeką 27,
25-559 Kielce ).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy zawieranej
z kupującym, korzystającym ze sklepu internetowego zdunmar.pl.
4. Cel i zakres danych osobowych kupującego, przetwarzanych przez administratora wynikają bezpośrednio z czynności dokonywanych przez kupującego w sklepie internetowym.
dsc046605. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego zdunmar.pl są następujące:
a) Imię i nazwisko
b) Adres zamieszkania/adres firmy
c) Numer telefonu
d) Adres e-mail
e) Adres -adres IP
f) Cookies
g) NIP- w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
6. Dane, o których mowa w pkt 5 są zbierane wyłącznie w celu zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Odbiorcami danych osobowych kupującego mogą być działający na zlecenie administratora firma kurierska, realizująca dostawę zamówionych przesyłek oraz operator obsługujący płatności elektroniczne w naszym sklepie internetowym.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.