REGULAMIN
                                                     Postanowienia OgólneDSC06413 — Kopia 2 262x300

     Sklep internetowy działający pod adresem www.zdunmar.pl/shop, prowadzony jest przez

                                        ZDUNMAR Marcin Głogowski
                                       Ul. Batalionów Chłopskich 167
                                                       25-671 Kielce
                                                    NIP 959-156-61-22
                                                   REGON 260063890
                                                          KONTAKT
                                                    Tel. 660 332 747
                                          e-mail : biuro@zdunmar.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
www. zdunmar.pl, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień), oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Definicje:
1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem
www. zdunmar.pl/shop;
2. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
3. SPRZEDAWCA – ZDUNMAR Marcin Głogowski z siedzibą w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich 167, 25-671 Kielce, NIP: 959-156-61-22, REGON: 260063890, telefon: 0 660 332 747, e-mail:biuro@zdunmar.pl, podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
4. KUPUJĄCY- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej [o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm. ) ], która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę;
5. DNI ROBOCZE- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy;
6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA- dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie zamówienia i jego realizację;
7. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego;
9. DOWÓD ZAKUPU- paragon, faktura bądź inny dowód potwierdzający zakup produktu;
10. KOSZYK- wirtualne narzędzie, pozwalające Kupującemu na agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. W czasie wyboru Produktów, Kupujący ma możliwość dowolnego zarządzania zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka;
11. PROMOCJA- określony w czasie rabat cenowy na wybrany Produkt lub Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym.

§1 Zakres działalności

1. Sklep internetowy oferuje sprzedaż produktów z branży zduńsko- kominkowej, zwłaszcza wkładów kominkowych, obudów kominkowych, pieców kaflowych, osprzętu i akcesoriów przeznaczonych do budowy i funkcjonowania kuchni kaflowych, kominków kaflowych, pieców kaflowych, innych urządzeń grzewczych, materiałów budowlanych (w tym zduńskich), a także akcesoriów ogrodowych (w tym grille, kociołki, nogi stalowe i żeliwne do ław i stołów).
2. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.
3. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowych są wartościami brutto w walucie polskiej (złotych polskich PLN) i zawierają podatek VAT.
4.Ceny poszczególnych produktów oferowanych w Sklepie internetowym znajdują się każdorazowo przy zdjęciach produktów.
5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego (w tym ich opisy, parametry techniczne, użytkowe, ceny, itp.) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1.Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy umożliwia zawieranie umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Umowa sprzedaży produktu/produktów zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą.
5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
6. Kupujący ma możliwość wyboru jednego spośród następujących sposobów złożenia zamówienia:
a- złożenie zamówienia przez Formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu internetowego;
b- pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Produktów na adres e-mail: biuro@zdunmar.pl (zamówienie powinno zawierać datę zamówienia, dane zamawiającego, telefon kontaktowy, dane dotyczące wybranego sposobu dostawy, nazwę i symbol produktu, ilość produktu oraz podpis );
c- telefonicznie-pod nr tel. 660 332 747 lub 601 779 694 (opłata za połączenie- zgodna ze stawką operatora, z którego usług korzysta Kupujący).
7. Zamówienie , o którym mowa w pkt 6a, jest złożone skutecznie wyłącznie po dodaniu produktu do koszyka, wypełnieniu przez Kupującego formularza zamówienia i przesłaniu go do Sklepu internetowego.
8. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane kupującemu przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail od Sprzedawcy, stanowiącej potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia.

§ 3 Terminy realizacji zamówień

1. W opisie każdego Produktu zamieszczona jest informacja o terminie realizacji zamówienia na dany produkt.
2. Co do zasady termin realizacji zamówienia złożonego drogą e-mailową za pomocą Formularza zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych [uwaga: pkt 3-5.].
3. Termin realizacji zamówienia produktów z kategorii KAFLE wynosi do 60 dni roboczych.
4. W przypadku zamówień indywidualnych, na nietypowe komplety kafli zastrzegamy sobie prawo do dłuższego terminu realizacji zamówienia do 80 dni roboczych.
5. Termin realizacji zamówienia produktów z kategorii WKŁADY KOMINKOWE wynosi co do zasady od 3 do 14 dni roboczych. W przypadku chwilowych braków magazynowych zastrzegamy sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia maksymalnie do 60 dni roboczych w zależności od modelu i producenta zamówionego wkładu kominkowego.

§ 4 Dostawa i odbiór zamówionych produktów

1. Kupujący może wybrać następujący sposób odbioru zamówionego produktu:
a) odbiór osobisty zamówionego produktu/produktów w sklepie stacjonarnym, po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą;
b) dostawę zamówionego produktu przez firmę kurierską.
2.Towary dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
3. Przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w przypadku przesyłki realizowanej za pomocą palet – do 2 dni roboczych . Termin może się wydłużyć do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem internetowym.
4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Poland Sp. z o. o., DHL Parcel bądź PEKAES Sp. z o.o. w Błoniach. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór produktów w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich 167 lub w magazynie mieszczącym się w Kielcach przy ul. Piaski nad Rzeką 27.
5. Przesyłki realizowane w sklepie są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad.
7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5 Koszty przesyłek

1. Koszty przesyłki zakupionych Produktów ponosi Kupujący, o czym zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego Produktu załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
2. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki oraz formy płatności, tj:
a) przesyłka do 30 kg – 25 zł (wpłata na konto bankowe Sprzedawcy)
b) przesyłka do 30 kg- 30 zł (przesyłka „za pobraniem”)
c) przesyłka od 30 kg do 50 kg – 50 zł (wpłata na konto bankowe Sprzedawcy)
d) przesyłka od 30 kg do 50 kg- 55 zł (przesyłka „za pobraniem”)
e) paleta ½- 100 zł (wpłata na konto bankowe Sprzedawcy)
f) paleta ½ – 110 zł (przesyłka „za pobraniem”).
g) paleta EUR – 140 zł (wpłata na konto bankowe Sprzedawcy)
h) paleta EUR – 150 zł (przesyłka „za pobraniem”).

§ 6 Formy płatności

1. Kupujący płaci cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
a. Przelewem bankowym, na konto bankowe Sprzedawcy (numer konta i dane do przelewu w zakładce „KONTAKT”),
b. E-przelewem za pośrednictwem tpay,
c. „Za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy lub
d. Gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
(w tym przypadku brak kosztów dostawy).

§ 7 Postępowanie reklamacyjne z tytułu uszkodzenia przesyłki

1. Kupujący (niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), po podpisaniu listu przewozowego, obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier natomiast ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W razie stwierdzenia braków bądź uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
2. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek wypełnić protokół szkody. Drukami protokołu dysponuje kurier, doręczający przesyłkę.
3. Kupujący jest obowiązany do przeczytania sporządzonego protokołu, należy zwrócić uwagę na zgodność informacji z rzeczywistym stanem przesyłki, tj. uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze typu „Góra- dół”, „SZKŁO”. Dodatkowo Kupujący może zrobić zdjęcia uszkodzonego produktu, co ułatwi proces reklamacji.
4. W przypadku nastąpienia trudności związanych ze sprawdzeniem produktu lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca proponuje spisanie danych osobowych kuriera dostarczającego przesyłkę, tj. imienia i nazwiska wraz z numerem kuriera, a następnie telefoniczne skontaktowanie się ze Sprzedawcą (tel. 660 332 747).
5. Wypełniony, opatrzony datą dostawy przesyłki i podpisany protokół szkody Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres biuro@zdunmar.pl
6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki, z uwagi na jej uszkodzenie, należy sporządzić stosowną adnotację na liście przewozowym.
7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera, doręczającego przesyłkę Kupującemu.
8. Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody
(w sposób opisany w w/w punktach), który został sporządzony wraz z kurierem.
9. Produkt reklamowany przez Kupującego należy wysłać na adres Sprzedawcy, tj.:
ZDUNMAR Marcin Głogowski
Ul. Piaski nad Rzeką 27
25-559 Kielce
Tel. 660 332 747.
10. Punktów 1- 9 niniejszego Regulaminu nie stosuje się do Kupujących będących konsumentami w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku konsumentów Sprzedawca wyłącznie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, co znacznie usprawni procedurę reklamacji.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne : rękojmia i gwarancja

1. Szczegółowe zasady i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają przepisy powszechnie obowiązujące, a zwłaszcza art.556- 575 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produkt bez wad. W przypadku, gdy Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.
3. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:
a. dane kontaktowe Kupującego ułatwiające i przyspieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
b. wskazanie reklamowanego Produktu, datę jego odbioru, opis zgłaszanych zastrzeżeń;
c. określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
4. Przykładowy wzór zgłoszenia reklamacji Produktu w ramach rękojmi dostępny jest w zakładce – „PLIKI DO POBRANIA”.
5. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący może złożyć:
a. osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Batalionów Chłopskich 167, 25-671 Kielce ;
b. pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Piaski nad Rzeką 27, 25-559 Kielce;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zdunmar.pl
6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Kupujący korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Piaski nad Rzeką 27, 25-559 Kielce. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Kupujący.
9. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Kupujący ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).
10. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (zwanych dalej gwarantem). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane Produkty.
11. Zasady i terminy gwarancji wskazywane są przez gwaranta w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego gwarancją.
12. Kupujący może reklamować Produkt objęty gwarancją, a posiadający wady bezpośrednio u gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy.
13. Udzielenie przez gwaranta gwarancji na Produkt w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktu sprzedanego.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ZDUNMAR MARCIN GŁOGOWSKI z siedzibą w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich 167, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP : 959-156-61-22.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZDUNMAR MARCIN GŁOGOWSKI, ul. Batalionów Chłopskich 167, 25-671 Kielce lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@zdunmar.pl

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Niezbędność przetwarzania danych wynika z uwagi na usprawiedliwione potrzeby Administratora, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do konta Klienta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług.

Niezbędność przetwarzania może wynikać także z zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Klient. Umowa to, w tym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem np.
– zawierana jest z klientem umowa o realizację danej usługi, to upoważnia to Administratora do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
– gdy zakładane jest konto w sklepie internetowym, umowa o dostarczenie tego konta upoważnia Administratora do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Klienta w profilu tego konta).

Niezbędne dane osobowe mogą być wykorzystywane także do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z wynikającego z Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ze zm., art. 106e – w celu wystawienia faktury. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawnych lub innym podmiotom, w tym szczególnie usługi księgowe, prawne lub informatyczne na rzecz Administratora danych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.

Administrator nie przetwarza ani szczególnych kategorii danych osobowych/danych wrażliwych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Pozyskanie danych osobowych od klienta następuje każdorazowo za jego dobrowolną zgodą (art. 6 Ust. 1 RODO). Nie udzielenie zgody na pozyskanie i przetwarzanie danych każdorazowo oznaczać będzie niemożliwość wykonania usługi przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane:
– ze względu na wypełnienie obowiązku prawnego – do czasu upływu terminu wynikającego z tego obowiązku tj. terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
– ze względu na wykonywaną usługę – do czasu wykonywania usług na rzecz danego klienta.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia (zapomnienia) Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w danym zakresie.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje w stosunku do danych niezbędnych do wywiązania się z prawnego obowiązku wobec organów administracji (art. 17 Ust. 3 Lit b) Rozporządzenia RODO). Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ze zm., art. 70 Ust. 1,
– Ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ze zm., art. 112a Ust. 1.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
– kontakt mailowy pod adresem : biuro@zdunmar.pl ,
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej skierowanej na adres jak poniżej :

ZDUNMAR MARCIN GŁOGOWSKI
ul. Batalionów Chłopskich 167
25- 671 Kielce.

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

                                                                                        § 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
a) niedostępności Sklepu internetowego, spowodowanej z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy;
b) działania bądź zaniechania Kupującego lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność;
c) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego;
d) ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym, a także infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
e) skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
f) za błędy w realizacji zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe z winy Kupującego.
2. W przypadku prowadzenia prac związanych z serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem funkcjonalności sklepu internetowego, Sprzedawca ma prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia bądź zakończenia świadczenia usług na rzecz Kupującego. Sprzedawca oświadcza jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, by w/w przerwy odbywały się w jak najkrótszym czasie.

                                 § 11 Odstąpienie od umowy (dotyczy wyłącznie Kupujących, będących Konsumentami)

1. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.
3. Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest do pobrania w zakładce „ PLIKI DO POBRANIA”.
5. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.
6. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
a. pocztą na adres : ul. Piaski nad Rzeką 27, 25- 559 Kielce;
b. pocztą elektroniczną na adres: biuro@zdunmar.pl
7. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres podany jako adres kontaktowy przez Kupującego (adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej).
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
9. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Kupującego dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
10. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem pkt 12-14.
11. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
14. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
15. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
16. Wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu obciążających Kupującego jest uzależniona od gabarytów odsyłanego Produktu. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę około 400,00 zł.
17. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
18. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
19. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), a w szczególności w odniesieniu do umów w których:
a. przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

                                                                                            § 12 Ochrona praw autorskich

1. Zamieszczone w Sklepie internetowym zdjęcia produktów, teksty, grafiki, logotypy są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez Sprzedawcę za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedrukowanie tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym, a następnie zamieszczanie ich w internecie bez zgody Sprzedawcy lub innej osoby posiadającej do nich prawa autorskie jest zabronione
3. Naruszanie praw autorskich jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobie dopuszczającej się takiego czynu.

                                                                                             § 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.zdunmar.pl/polityka-prywatności
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia go do Serwisu i udostępnienia. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Sprzedającego z Użytkownikiem.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu, przy czym każdorazowa zmiana regulaminu nie może pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
4. Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według poprzedniej wersji Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?